Služby v civilnom letectve

Manažment leteckej spoločnosti

Manažment kvality podľa EASA Part M Subpart F, Subpart G a EASA Part 145. Certifikačné poradenstvo a bezpečnostný manažment. Strategické riadenie leteckej spoločnosti, akvizície v tuzemsku a zahraničí. Založenie leteckej spoločnosti na kľúč.

Informačné systémy

Vytvorenie a implementácia on-line letovej dokumentácie a príručiek. Vedenie a aktualizácie príručiek a agendy leteckej spoločnosti, vedenie prevádzkovej a servisnej agendy on-line. Marketingové služby, internetové stránky a internetový marketing pre letecké spoločnosti.

Nákup a predaj vrtuľníkov

Dokumentácia a poradenstvo pri dovoze vrtuľníka a technická inšpekcia vrtuľníka u predajcu. Vybavenie technických, dovozných, colných a úradných formalít. Testovacie zalietanie vrtuľníka, registrácia a certifikácia vrtuľníka na LÚ SR.

Licencie

Certifikáty

 • CAA CR: EASA Part 145 Approval
 • CAA CR: EASA Part M Subpart F and Subpart G Approval
 • ICAO: Civil Aviation Safety Management System Certificate
 • Quality management systems ISO 9001:2008 and 19011:2002

Činnosti

 • Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami a civilnou leteckou technikou
 • Sprostredkovateľská činnosť pri servisných službách a opravách leteckej techniky
 • Sprostredkovanie leteckých prác
 • Prenájom leteckých strojov
 • Predaj leteckých prepravných služieb
 • Údržba výrobkov uvedených v prílohe povolenia Leteckého úradu SR v súlade s § 23 z.č. 143/1998 Z.z. a podľa postupov Leteckého úradu SR ŠLI/D 103 za podmienok uvedených v Príručke organizácie údržby

Referencie

Od roku 2006 sme spolupracovali s týmito spoločnosťami a na týchto projektoch:
 • Flight Service

 • Letiště Václava Havla Praha

 • Helicopter show

 • DSA

 • Nisa Air

 • Vrtuľníky a helikoptéry

 • Aviatická pouť

 • HELIDURFLY

 • SKYPORT

 • Vírnik.sk

 • Letecká škola on-line

 • Letecké testy on-line

 • Aerial East

 • OMBRE

 • Tech-Mont Helicopter Company

 • Helikompress & UL Helicopters

 • Regional Heli Service

 • DYNALI Helicopters

 • LEGIOS

 • Škoda Transportation

 • KORAL

 • 3M Česko

 • České Radiokomunikace

Kontakt

 • Ing. Tomáš Černaj
  +420 774 699 168
  +421 907 234 066
  info(zavinac)toce.sk

 • Falcon Air s.r.o.
  Národná trieda 60
  040 01 Košice
  IČO: 47 68 59 13
  DIČ: 202 404 5309